Naturalne planowanie rodziny czyli co zamiast in vitro
Naturalne planowanie rodziny, jest obecnie zalecane parą starającym się o potomstwo. Czym jest i na czym polega ? Jakie są plusy i minusy stosowania tej metody ? Czy ta metoda sprawdzi się u każdego ? Poznaj podstawy wiedzy na ten temat.

Z Wikipedii :
Naturalne planowanie rodziny (NPR) – metoda przewidywania okresów płodnych na podstawie znajomości fizjologicznych objawów towarzyszących różnym fazom cyklu miesięcznego. Wiedzę o czasie występowania okresów płodnych można wykorzystać w dwojaki sposób:
 • w rodzinach mających problemy z uzyskaniem potomstwa, podejmując współżycie płciowe w okresie płodnym można zwiększyć prawdopodobieństwo zajścia w ciążę,
 • w rodzinach posiadających potomstwo już w ilości wystarczającej, nie podejmując współżycia w tym czasie, można zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnej ciąży do 25%

Zalety

W swojej publikacji z 1988 roku WHO wymienia następujące zalety
 • Stosowane dla zwiększenia i zmniejszenia szansy na zapłodnienie;
 • Brak fizycznych efektów ubocznych;
 • Wzrost samoświadomość i wiedzy o funkcjonowaniu ludzkiej płodności;
 • Zwiększenie zaufanie do siebie samego przez osobę stosującą NPR;
 • Zaangażowanie partnera, współpraca, komunikacja i dzielenie odpowiedzialności w związku; dla niektórych kobiet może być to wadą
 • Niezależność od innych procedur medycznych;
 • Nie wymaga medycznie wykwalifikowanego personelu;

 
https://pixabay.com/pl/dla-doros%C5%82ych-kochanie-tle-18604/

Wady

 • Okres nauki wymaganej do stosowania NPR trwa do 6 miesięcy
 • NPR musi być nauczane przez kwalifikowanych pracowników
 • Niezbędność zgody i współpracy partnerów
 • Brak zabezpieczenia przed chorobami wenerycznymi
 • Możliwość błędnego określenia płodności na podstawie objawów fizjologicznych (zwłaszcza konsystencji śluzu)
 • Część kobiet w ogóle nie ma regularnych cykli miesiączkowych
 • Możliwość zaburzenia objawów płodności na skutek takich czynników jak np. stres, choroba, zmiana klimatu, przemęczenie, spożycie alkoholu, sen o nietypowej długości. Utrudnia to ustalenie przebiegu cyklu i wydłuża okres wstrzemięźliwości
 • Długości cyklu przeważnie metody NPR nie pozwalają na ustalenie pewnych, niepłodnych dni cyklu
 • Trudność w zaakceptowaniu stylu życia zgodnego z NPR, głównie abstynencji seksualnej koniecznej, w zależności od metody, przez 8-18 dni cyklu (według 27% mężczyzn i 8% kobiet jest to najważniejsza trudność podczas stosowaniu NPR
 • Trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące wiedzy (np. niewiedza, poczucie przymusu używania antykoncepcji, przekonanie o nienowoczesności, nienaukowości, nieefektywności i skomplikowaniu NPR)
 • Trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące sfery psychoemocjonalnej (np. trudności w akceptacji roli płciowej czy w budowaniu pozytywnej tożsamości płciowej, odcięcie się od sfery seksualnej, przeszkody w wyrażaniu uczuć seksualnych)
 • Trudności w akceptacji i stosowaniu NPR dotyczące sfery motywacyjnej (np. brak wsparcia czy religijności, pesymistyczne, lękowe lub obronne nastawienie do życia)
 • Stosujący muszą codziennie przeprowadzać obserwacje i zapisywać objawy związane ze zmianami śluzu, szyjki, temperatury
 • Utrudnieniem może być również sytuacja życiowa (np. nałogi, praca, choroba, konflikty w związku, sprzeciw partnera, prymitywizm intelektualno—uczuciowy)
 • Może ograniczać satysfakcję z życia seksualnego ponieważ wyklucza współżycie w okresie największego pobudzenia seksualnego kobiet następującego w czasie dni płodnych oraz ogranicza spontaniczność życia seksualnego
 • Konieczność zmiany trybu życia na zdrowszy, częste przejście na dietę w celu zwiększenia płodności
Copyright © 2016 Naturalnie Piękna , Blogger